Blokkade van de doorbloeding van een bepaald gebied in de hersenen. Hierdoor krijgt dat gebied geen of onvoldoende zuurstof aangevoerd (= cerebrale anoxie) en sterven de hersencellen ter plaatse af (= necrose).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Meestal een hersen-infarct als gevolge van een blijvende afsluiting (= occlusie) van een hersenbloedvat door een plaatselijk ontstaan (= hersen-trombose) of van elders aangevoerd (= hersen-embolie) bloedstolsel (= trombus).

zie ook:
- verschijnselen
- behandeling
- voorkomen volgend infarct
- reanimatie
TIA (= kleine hersenberoerte)
- hersen-beroerte
- hersenbloeding

Terug naar hersen-beroerte