Mogelijke behandelingen van herseninfarct (o.a.):
- extra zuurstof-toevoer (= beademing)
- voeding/vocht-infuus
- bloedverdunners = rombose-middelen): heparine (zo nodig en mogelijk)
- bloedstolsel-oplossende middelen (= trombolytica), zoals streptokinase en weefsel-plasminogeen-factor (= TPA)
- mannitol-infuus: om zwellingen (= hersen-oedeem) tegen te gaan.
- corticosteroïden
- hart- en vaatmiddelen
- antipsychotica ](psychische nabehandeling)
- anti-depressiva(psychische nabehandeling)
- hersenoperatie: zelden mogelijk en/of zinvol

zie ook: voorkómen van 2e herseninfarct

Terug naar hersen-infarct