Mogelijke verschijnselen bij een hersen-infarct (o.a.):
Vermindering of totale uitschakeling van bepaalde hersenfuncties (bijv. spraakproblemen, gezichtsstoornissen, bewusteloosheid en/of lichaamsfuncties (= neurologische uitvalsverschijnselen) zoals verlammingen).
De uitval kan deels of geheel tijdelijk zijn (= reversibel) of blijvend (= irreversibel).

NB.
- Bij een hersen-infarct in de linker hersenen wordt meestal de rechter lichaamshelft aangetast en, omgekeerd, bij een infarct in de rechter hersenen de linker lichaamshelft. Dit komt doordat de zenuwen van de linker en rechter hersenhelft elkaar in de hersenstam kruisen en dan naar het tegenovergestelde lichaamsgebied lopen.
- Na een hersen-infarct zijn de aard, ernst en duur van de verschijnselen en klachten sterk afhankelijk van de plaats (zie boven) en de grootte van het getroffen hersengebied. Ook kan niet worden voorspeld hoe groot het herstel zal zijn en hoe snel dat zal plaatsvinden.

Terug naar hersen-beroerte