Kneuzing van de hersenen met als gevolg functie-stoornissen en aantoonbare hersenweefsel-beschadiging.

Mogelijke verschijnselen bij hersenkneuzing (o.a.)
Behalve de verschijnselen van een hersenschudding tevens (ernstige) spierzwakte (= myasthenia), halfzijdig gevoelsverlies, (ernstige) verwardheid, tijdelijke of blijvende bewusteloosheid (= coma)

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Zware val op, botsing van of slag tegen het hoofd.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- (bed)rust
- medicijnen (afhankelijk aard en ernst van de verschijnselen)
- psychische behandeling/-begeleiding

zie ook: hersenschudding

Terug naar hersen-aandoeningen