Ontsteking (-itis) van de hersenen (= encefalon).
Bij encefalo-myelitis zijn zowel de hersenen als het ruggenmerg ontstoken.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Matige tot zeer hevige hoofdpijn, koorts, spierzwakte, stijve nek, ziek gevoel, braken, verstoring van de normale hersenfuncties (o.a. verwardheid en persoonlijkheidsveranderingen), slaperigheid, epileptische aanvallen, zenuwbeschadigingen.
NB. De aard en ernst van de verschijnselen zijn sterk afhankelijk van de oorzaak en de omvang en snelheid waarmee de ontsteking zich over de hersenen verspreidt.

zie ook:
- oorzaken
- behandeling

Terug naar hersen-aandoeningen