Mogelijke behandelingen van hersen-ontsteking (o.a.):
- voorkómen (= preventie, profylaxe): vaccins
- infectie-bestrijding: anti-biotica, anti-virale middelen, immuno-globulinen (= anti-stoffen)

Terug naar hersen-ontsteking