Stoornis in de hersenfunctie met geen duidelijk aantoonbare beschadiging van hersenweefsel. Meestal herstellen de hersenen hun normale functie binnen enkele uren of dagen. Bij een zware hersenschudding kan het herstel weken tot maanden in beslag nemen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Meestal kortstondig bewustzijns- en geheugenverlies, hoofdpijn, duizeligheid (= vertigo), verwardheid, flauwvallen (= collaps, syncope)
Daarnaast komen ook voor (= post-commotioneel-syndroom): concentratie-/leerproblemen, abnormale slaperigheid, gevoelloosheid, versterkte emoties, depressiviteit, sociale contactstoornissen.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Plotselinge botsing van de hersenen tegen de binnekant van de schedel als gevolg van val, klap of botsing van het hoofd tegen hard voorwerp

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- rust
- medicijnen (afhankelijk aard en ernst van de verschijnselen)
- psychische behandeling

NB.
- Meestal herstelt de hersenschudding vrij snel en spontaan.
- Bij toenemende hoofdpijn, verwardheid en slaperigheid is behandeling dringend noodzakelijk.

zie ook: hersenkneuzing

Terug naar hersen-aandoeningen