Retrovirus dat in de gastheercel RNA in DNA kan omzetten. Het virus vermenigvuldigt zich (= replicatie) bij voorkeur in de zgn. T4-lymfocyten en macrofagen en doodt deze (= viricide). Hierdoor verzwakt daardoor het afweer- of immuunsysteem van het lichaam. Als gevolg daar van wordt het lichaam steeds gevoeliger voor infecties.

zie ook:
- HIV-test
- AIDS