Voet met abnormaal gekomde voetzool.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- onbekende oorzaak
- verminderde voetspierfuncties door hersen- of ruggenmerg-aandoening

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- behandeling van de oorzaak
- aangepast schoeisel

Terug naar voet-misvormingen