De juiste dosering van een homeopathisch middel wordt in het algemeen bepaald door de aard en de grootte van het effect.
In acute situaties kan de inname van het middel om de 15 of 30 minuten worden herhaald totdat verbetering van de klachten merkbaar is. Daarna kan de dosering geleidelijk naar drie tot uiteindelijk 1 of 2 doseringen per dag worden teruggebracht.

Wat betreft het gebruik is het van groot belang dat u, nadat u uw mond eerst met wat water heeft gespoeld, de korrels (= globuli) 1-3 x daags ca. 10 minuten vóór de maaltijd langzaam onder de tong laat oplossen en dan pas doorslikt.

Let op!
- Stop met het middel als bij een acute aandoening na 3 innames geen verbetering merkbaar is. U kunt dan nog 1 of 2 andere middelen in dezelfde sterkte proberen. Als die ook niet helpen moet u een (homeopathische) arts raadplegen.
- Neem als de verschijnselen en klachten bij gebruik volgens voorschrift niet geheel verdwijnen gedurende 3-5 dagen 1 x daags 5 korrels van hetzelfde middel in een potentie van C12/D12.
- Raadpleeg uw (homeopathische) arts als ook dat laatste niet voldoende helpt.

zie ook:
- keuze van het middel
- homeopathie, algemeen