In de homeopathie wordt aangenomen dat de ziekte en de verschijnselen mede een gevolg zijn van de patiënt als persoon. Om die reden wordt bij de keuze van een homeopathisch middel niet alleen gekeken naar de aandoening en verschijnselen als zodanig maar ook naar het type patiënt, d.w.z. naar zijn/haar persoonlijkheidskenmerken, leefsituatie, levenswijze, algemeen welbevinden, etc.

zie ook:
- keuze van een homeopathisch middel
- homeopathische werking
- homeopathie, algemeen