Aandoeningen als gevolg van een stoornis in de regulatie van de productie en/of afgifte van hormonen door één of meer hormoon-producerende klieren (= endocriene klieren).

zie:
- alvleesklier-aandoeningen (= pancreas-aandoeningen)
- bijnier-aandoeningen
- bijschildklier-aandoeningen
- carcinoïd
- diabetes indispidus
- diabetes mellitus
- geslachtshormoon-aandoeningen (o.a. onvruchtbaarheid)
- groeihormoon-tekort
- hypofyse-aandoeningen
- hypothalamus-aandoeningen
- nier-aandoeningen: zie renine-angiotensine-systeem (= RAS)
- schildklier-aandoeningen(o.a. struma)
- suikerziekte

Terug naar hormonen