Huid-aandoeningen zijn vaak moeilijk van elkaar te
onderscheiden. Dit komt o.a. doordat veel huid-aandoeningen dezelfde soort verschijnselen (kunnen) vertonen en/of omdat er sprake is van meerdere huid-aandoeningen tegelijk of na elkaar.
Huid-aandoeningen kunnen ook gepaard gaan met slimvlies-aandoeningen.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- primair: de oorzaak is in de huid zelf gelegen
- secundair: de huid-aandoening is het gevolg van een andere aandoening

zie ook:
- vormen
- huid
- huid bij ouderen
- huid-middelen (= dermatologica)

Terug naar ziekten