Overmatige geestelijke en lichamelijke activiteit die tot stoornissen leidt in het individuele en/of sociale functioneren.

zie ook: ADHD