Abnormaal hoog calciumgehalte (= calciumspiegel) van het bloed als gevolg van onttrekking van calcium aan het botweefsel ( = bot-resorptie).
Het normale calcium gehalte bedraagt 2,6 mmol calium-ionen per liter bloed. Hypercalciëmie gaat vaak samen met een hoog calcium-gehalte van de urine (= hypercalciurie).

zie ook:
- verschijnselen
- oorzaken
- behandeling
- kalk-afzetting (= calcinose)
- nierstenen
- verlaagd calcium in bloed (= hypo-calciëmie)
- verhoogd calcium in urine (= hyper-calciurie)
- hyper-parathyroïdie

Terug naar water/elektrolyt-huishouding