Mogelijke oorzaken van verhoogd calcium in bloed (= hypercalciëmie) (o.a.):
- botkanker door uitzaaiing
- bot-ontkalking (= osteoporose = broze botten)
- verhoogde fosfaat-spiegel in het bloed (= hyper-fosfatemie)
- verhoogde schildklierhormoonproductie (= hyper-parathyroïdie)
- ziekte van Paget
- Sarcoidose: bij een patiënt met sarcoïdose kan het serum- en/
of urinecalciumgehalte verhoogd zijn.
Terug naar hyper-calciëmie