Abnormaal hoge productie van schildklier-hormonen. Hyper-thyreoïdie komt 5 x vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Vergrote schildklier (= struma) bij ca. 60%, gezwollen, rode, uitpuilende ogen (= exoftalmus) bij ca. 5% en gezwollen, vochtige huid, zweten, bloeddrukverhoging (= hypertensie), hartkloppingen, snelle pols-/hartslag (= tachycardie), beven, zenuwachtigheid, rusteloosheid, toename eetlust in combinatie met gewichtsverlies, slaapstoornissen, vaak ontlasten en diarree, lichaamszwakte, verdikte huid op de schenen, spierpijn, starende blik, verwardheid

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen die de overproductie van schildklierhormonen afremmen: thyrostatica
- radio-actief jodium
- operatieve ingreep

zie ook: oorzaken

Terug naar schildklier-aandoeningen