Abnormaal laag kooldioxide-gehalte (= CO2) van het bloed als gevolg van een onwillekeurig snelle ademhaling of beademing.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- te snelle ademhaling, toename van de hartslag, duizeligheid, benauwdheid, droge mond, misselijkheid, hartkloppingen, pijn in de borst, tintelingen, hoofdpijn

zie ook:
- oorzaken
- voorkómen/behandelen
- naar (huis)arts?
- angststoornissen