Mogelijke behandelingen van hyperventilatie (o.a.)
Voorkómen
- vermijd situaties die eerder aanlediing gaven tot hyperventileren (schrijf die zo nodig op)
- probeer -als u de hyperventilatie voelt aankomen- rustig adem te halen, bijv. 3 seconden inademen en 6 seconden uitademen (tel daarbij in gedachten langzaam mee)
- zoek -als u de hyperventilatie voelt aankomen- ontspanning, doe kniebuigingen of ga hardop lezen
Behandelen
- doe tijdelijk een plastic zak over het hoofd. Hierdoor wordt de uitgeademde, CO2-rijke lucht weer ingeademd en stijgt het kooldioxide-gehalte (= CO2) van het bloed weer tot normale waarden. De ademhaling wordt dan weer langzamer.

zie ook: naar de (huis)arts?

Terug naar hyperventilatie

Bronnen:
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Hyperventilatie\", oktober 2002