Vrij plotselinge bloeddrukdaling (= hypotensie) bij (te snel) opstaan uit zittende of liggende houding als gevolg van het zakken van het bloed naar de onderste delen van het lichaam.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Duizeligheid, zweverigheid, wankelen, botbreuken

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- ouderdom, waardoor de bloeddrukregulatie na opstaan kan zijn vertraagd
- bepaalde vaataandoeningen
- als bijwerking van bepaalde bloeddrukverlagers (o.a. ACE-remmers en vaatwijders)

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- langzaam opstaan
- verlaging van de dosering van de bloeddrukverlager of vervangin daarvan door een ander middel

Terug naar bloeddrukverlaging (= hypotensie)