Afwijkingen in de bouw en/of functie van de hypothalamus kunnen o.a. leiden tot:
- hypofyse-aandoeningen
- hyper-thyroïdie
- hypo-thyroïdie
- diabetes insipidus

zie ook:
- hypothalamus
- hypothalamus-hormonen
- acromegalie
- Kallmann-syndroom
- hormonale aandoeningen

Terug naar klier-aandoeningen