Mogelijke oorzaken van hypo-thyroïdie (o.a.):
- aandoeningen van de schildklier ( = primaire hypothyroïdie)
- stoornis in de functie van het hersen-aanhangsel of hypofyse (= secundaire hypothyroïdie)
- ziekte van Hashimoto
- behandeling van hyperthyroïdie met thyroxine-productie remmende medicijnen (= thyrostatica)

Terug naar hypo-thyroïdie