Lijst met vragen om na te gaan in hoeverre dementerende ouderen nog voor zichzelf kunnen zorgen.

Terug naar diagnose van dementie