Ongewild verlies van urine of ontlasting door bewegingsbeperkingen (o.a. bedlegerigheid en invaliditeit).

Terug naar incontinentie