Er tussen in; van beide(n) wat; gemengd
Voorbeeld: intermediaire eigenschap = eigenschap die een mengvorm is van twee verschillende eigenschappen.