Verminderde weefseldoorbloeding (= ischemie) waardoor geen (= an-) of minder (= hypo-) zuurstof (-oxie) en voedingsstoffen het getroffen weefsel bereiken.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
De verschijnselen zijn geheel afhankelijk van de plaats (bijv. hart of hersenen), ernst en duur van de verminderde doorbloeding én de grootte van het getroffen weefsel- of orgaangebied.
Belangrijke ischemische aandoeningen zijn angina pectoris en kleine hersenberoerte (= transient ischemic attack = TIA)

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Trombose of embolie (zie trombo-embolische aandoeningen), vaatkrampen (= vasospasmen) en afknelling van bloedvaten

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: zie doorbloedingsmiddelen

zie ook: zuurstoftransport

Terug naar doorbloedingsstoornissen