Groep van medicijnen die bij zeer uiteenlopende vormen van kanker (= gezwellen, tumoren) worden gebruikt. Ze worden ook wel oncolytica (onkos = gezwel; lysis = oplossen) of cytostatica (cytos = cel; stasis = stilstand) genoemd.

Kanker-middelen kunnen o.a. de volgende werking hebben (of een combinatie daarvan):
(1) remming van de ongecontroleerde celdeling (= remming van de tumor-groei)
(2) voorkómen van uitzaaiing (= metastase) van kankercellen vanuit een tumor naar andere delen van het lichaam
(3) verlichting van bijkomende klachten en verschijnselen

De keuze van kanker-middelen hangt o.a. af van het tumortype, de ernst van de bijwerkingen en de conditie van de patiënt.
Vaak worden combinaties toegepast.

NB. Een behandeling met anti-kankermiddelen wordt meestal 'chemotherapie' of 'chemokuur' genoemd.

zie ook: anti-kankermiddelen

Terug naar kanker