De mogelijke oorzaken van kanker (o.a.) zijn:
- chemisch, bijv. na langdurig overmatig gebruik van tabak en bepaalde medicijnen of contact met, inhalatie of inname van met kankerverwekkende (= carcinogene) stoffen in uit industrie en/of milieu, zoals bijv. asbest
- genetisch (= familiair, erfelijk, aanleg) door gen-defect
- immunologisch, als gevolg van een stoornis van het afweersysteem
- infectueus, bijv. door besmetting met carcinogene (= kanker-verwekkende) virussen (o.a. leverkanker)
- metabool, bijv. als gevolg van een stofwisselingsstoornis
- ongezonde levenswijze: alcohol (o.a. mond, keel, slokdarm), betelnoten (o.a. mond en keel)tabak (o.a. hoofd, hals, longen, darm, urineblaas)
- radiologisch: o.a. UV- licht, zonlicht, röntgenstraling (= bestraling)
- onbekend (= essentieel, primair, idiopathisch)

Mogelijke mechanisme
Blokkade van het natuurlijke proces dat tot celdood van afwijkende cellen leidt (= apoptose). Als dit proces wordt geblokkeerd, kunnen afwijkende cellen, zoals tumor-cellen, zich ongehinderd vermenigvuldigen en ontstaan gezwelllen (= tumoren).

Terug naar kanker