Ophoping van zuren (= acidose) en keto-verbindingen (o.a. aceton, acetyl-azijnzuur, beta-oxy-boterzuur) in het bloed.
Bijkomende verschijnselen (o.a.): uitdroging (= dehydratie) en te hoog zoutgehalte (= hyper-osmolariteit)

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Zwangerschap (soms), honger, suikerziek (= diabetes mellitus), diabetes insipidus

zie ook:
- acidose (= verzuring)
- ketose
- suikerziekte

Terug naar stofwisselingsaandoeningen