Lymfocyten en macrofagen die cellen herkennen waaraan zich bepaalde antistoffen (= immunoglobulinen) hebben gebonden. Na herkenning maken ze de cellen door afscheiding van antistoffen (= cytokinen) onschadelijk.

zie ook:
- lymfocyten
- macrofagen

Terug naar afweerreactie