Allergische reactie na het drinken van koemelk. Koemelk-allergie komt voor bij ca. 2% van de West-Europese bevolking en dan vooral bij zeer jonge kinderen.

Oorzaak
Onvolledige afbraak van koemelk-eiwitten (o.a. beta-lactoglobuline, caseïne, a-lactalbumine en albumine) in de maag en darm. De realtief grote eiwitbrokstukken hechten zich aan de darmwand en kunnen dan het afweer-systeem stimuleren. Het betreft hier onder meer

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- algemeen: koemelk-vrij dieet
- borstvoeding: zogende moeder op koemelk-vrij dieet
- flesvoeding: gehydrolyseerde zuigelingenvoeding

NB. Er zijn aanwijzingen dat pro-biotica, met name indien afkomstig van Lactobacillus-stammen, verbetering kunnen geven bij kinderen met koemelk-allergie.

Terug naar allergie