Bemoeilijkte (= dys-) ademhaling (= pnoe) waardoor een zuurstof-tekort ( hypoxie, anoxie) ontstaat.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- benauwdheid ('lucht tekort'), vooral bij inspanning, maar mogelijk ook tijdens rust
- moeizame ademhaling
- druk op de borst
- blauwkleuring van huid en slijmvliezen (= cyanose) door tekort aan zuurstof en overmaat aan kooldioxide
- snel vermoeid na inspanning

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- behandeling van de onderliggende oorzaak
- bestrijding van de benauwdheid: luchtweg-verwijdende middelen

zie ook:
- vormen
- longfunctietest
- luchtweg-aandoeningen
- long-aandoeningen

Terug naar ademhalingsaandoeningen