Mogelijke oorzaken van kort-ademigheid (o.a.)
- slechte lichamelijke conditie
- angst-stoornissen
- hyperventilatie
- long-aandoeningen, o.a. long-ontsteking (= pneumonie), borstvlies-ontsteking (= pleuritis), astma, bronchitis en emfyseem
- hart-aandoeningen, o.a. hartfalen
- spier-aandoeningen, o.a. spierdystrofie
- bijwerking van sommige medicijnen

Terug naar kortademigheid