Mogelijke vormen van kortademigheid (o.a.):
- apnoe: ademstilstand
- asthma cardiale: kortademigheid als gevolg van hartfalen
- Cheyne-Stokes
- dyspnoe: permanente kortademigheid
- hypopnoe: oppervlakkige ademhaling
- obstructieve dyspnoe: kortademigheid door vernauwing van de longwegen
- othopnoe: kortademigheid bij liggen
- paroxysmale nachtelijke dyspnoe: nachtelijke aanvallen van benauwdheid
- restrictieve dyspnoe: kortademigheid in rust als gevolg van longbeschadiging (o.a. emfyseem)

Terug naar kortademigheid