Mogelijke oorzaken van kransslagader-aandoeningen (o.a.):
- vernauwingvan de kransslagaderen (= coronaire stenose) door atherosclerose (= 'kransslagader-verkalking'). Hierdoor ontvangt het hart -met name bij inspanning- te weinig bloed, waardoor een zuurstofschuld ontstaat (= ischemische hartziekten).
- spasmen van de kransslagaderen (= coronaire vaatspasmen)
- gedeeltelijk of totale afsluiting van een kransslagader door een bloedstolsel (= coronaire trombose of embolie)

Terug naar kransslagader-aandoeningen