Kroep is een virus-ontsteking van het strottenhoofd (= laryngitis) en het luchtpijp-slijmvlies. Meestal bij kinderen van 0,5-3 jaar. Kroep duurt meestal 3-4 dagen. Kroep is besmettelijk en wordt verspreid via met virus besmette druppeltjes in de uitademingslucht van de patiënt.
Pseudokroep (= valse kroep) is een onsteking van de stembanden (= laryngitis subglotta) lijkt op kroep, duurt meestal korter en is niet of minder besmettelijk. Kroep en pseudokroep zijn niet altijd goed van elkaar te onderscheiden.
Spasmodische kroep is kroep die steeds terugkeert.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Verkoudheidsverschijnselen, zwelling van de slijmvliezen, heesheid, hardnekkige blafhoest (meestal 's nachts), moeilijke ademhaling.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- infectie met de difteriebacil.
- steeds terugkerende (= spasmodische) kroep kan een allergische oorzaak hebben.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- anti-biotica worden toegepast als er naast de virale infectie tevens sprake is van een infectie met bacteriën.
- zeer ernstige pseudo-kroep kan worden behandeld met inhalatie-corticosteroïden

NB. Er zijn geen medicijnen tegen (pseudo-)kroep. Als de ademhaling ernstig is bemoeilijkt, kan tijdelijke opname in het ziekenhuis nodig zijn.

zie ook: strottenhoofd/stemband-ontsteking (= laryngitis)

Terug naar keel-aandoeningen