Tranenvloed bij mensen die aangezichtsverlamming hebben gehad, maar waarbij de zenuwen, die voor de tranenvloed zorgen, niet goed zijn hersteld.

Terug naar aangezichtsverlamming