Tegengif (anti-dotum): Dimercaprol Injecties (zie onderaan).

N.B. Neem bij een (vermoede) kwikvergiftiging altijd onmiddelijk contact op met uw (huis)arts, de dichtsbijzijnde polikliniek of het ziekenhuis.

zie ook: tegengiften (= anti-dota)

Terug naar vergiftigingen (= intoxicaties)