Aandoening waarbij de vertering van lactose is verstoord door een tekort aan lactase, het enzym dat lactose in de dunne darm verteert. Als onverteerd lactose in de dikke darm (= colon) terechtkomt worden daar onder invloed van de darmbacteriƫn korte-keten-vetzuren en gassen zoals waterstof en methaan gevormd.
Bij ca. 75% van de wereldbevolking neemt de lactase-activiteit af na de zuigelingenleeftijd. Bij blanke mensen komt lactose-intolerantie minder vaak voor.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Buikpijn, winderigheid en diarree

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- lactase-malabsorptie: gebrekkige opname van lactase
- lactase-deficiƫntie: totale afwezigheid van lactase door zeldzame erfelijke afwijkig

zie ook: suiker-intolerantie