Verborgen. Nog niet zichtbaar of waarneembaar. Voorbeeld: latente stadium van een ziekte: het stadium waarin nog geen ziekteverschijnselen kunnen worden waargenomen.