Aandoening waarbij de witte hersenstof verdwijnt (= demyelinisatie). Hierdoor gaat de zenuwprikkel-geleidende functie van zenuwen verloren.
Leukencefalopathie komt o.a. voor bij leukemie, ziekte van Hodgkin, sarcoïdose, (sterk) verminderde hersendoorbloeding (hersen-ischemie), koolmonoxide- en andere vergiftigingen.

Terug naar hersen-aandoeningen