Het lichaamsgewicht is afhankelijk van zowel erfelijke, persoonlijke, culturele als sociale factoren en varieert met de leeftijd. Omdat het lichaamsgewicht in nauw verband staat met de lichamelijke en geestelijke gezondheid en (daardoor) met de seksuele aantrekkingskracht op anderen, speelt het lichaamsgewicht in vrijwel ieders leven een (zeer) belangrijke rol.

Vetvrije lichaamsgewicht (= lean body mass, LBM, fat free mass, FFM)
Totale lichaamsgewicht minus het gewicht van het aanwezige lichaamsvet.

Het ideale lichaamsgewicht:
Het zogenaamde ideale gewicht wordt bepaald door een wisselwerking tussen persoonlijke, culturele en sociale factoren en is bovendien afhankelijk van de tijdgeest. Om die reden is er geen algemene regel voor het ideale lichaamsgewicht. De een valt nu eenmaal op 'slanke', de ander op 'goed gevulde', etc. etc. mensen.

Gezond lichaamsgewicht
Definitie: het gewicht dat past bij leeftijd en geslacht, waarbij men zich 'happy' voelt en dat geen onnodige gezondheidsrisico's met zich meebrengt.
- Quetelet-index: 20-25 (Quetelet-index = 'body mass index' = BMI = lichaamsgewicht in kilogrammen gedeeld door de lichaamslengte in meters in het kwadraat = kg/m²). Dit geldt zowel voor zowel vrouwen als mannen
- taille: kleiner dan 80 cm (vrouwen) of kleiner dan 94 cm (mannen).

zie ook:
- overgewicht
- ondergewicht