Dit onderwerp wordt behandeld bij licht-overgevoeligheid.