Pus in het longvocht tussen beide borstvliezen (= pleura).

zie ook:
- pleuravocht
- empyeem

Terug naar long-aandoeningen