Meestal geleidelijke verbindweefseling (= fibrosering) van de longen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Kort-ademigheid (vooral bij inspanning), verminderd uithoudingsvermogen/conditie, snel moe, hoesten, verminderde eetlust, vage pijn in de borst, long-infecties, hartfalen (cor pulmonale), blauw-kleuring van de huid (= cyanose) vanwege laag bloed-zuurstof-gehalte (= hypoxie), trommelstok-vingers

Mogelijke oorzaken (o.a.
- bekend: auto-immuun-ziekten (= ziekte door stoornis van het afweer-systeem)
- onbekend: in ca. 50% van alle gevallen is de oorzaak niet bekend (= idiopathische long-fibrose).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: corticosteroïden (in het begin-stadium), azathioprine, cyclofosfamide (= Endoxan®) (zie hieronder)
- zuurstof: meestal pas in later stadium bij verlaagd bloed-zuurstof-gehalte
- long-transplantatie (in laat stadium)

zie ook: fibrose

Terug naar long-aandoeningen