Gezwellen (= tumoren) van de kleinere luchtwegen (= bronchiën) van de longen worden onderscheiden in:
- kleincellige vorm (= havercel of 'oat cell'-carcinoom) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van kleine, op een haverkorrel lijkende longcellen (Eng. oat cell), die betrekkelijk snel groeien en uitzaaien (= metastaseren) naar andere lichaamsweefsels en organen. Deze havercellen zijn relatief gevoelig voor chemotherapie (= 'chemokuur').
- niet-kleincellige vorm : betrekkelijk ongevoelig (= resistent) voor chemotherapie en daarom meestal moeilijker te behandelen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
De aard en ernst van de verschijnselen en klachten verschillen zeer sterk van persoon tot persoon omdat ze afhangen van het type en de plaats van de longtumor(en), de groeisnelheid en de snelheid en wijze van uitzaaien.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- tabaksrook (verreweg belangrijkste oorzaak)

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- bestraling
- chemokuur: zie middelen bij kanker (zie ook hieronder)
- operatie: o.a. verwijderen van tumoren en lymfeklieren

zie ook:
- kanker
- tumoren

Terug naar long-aandoeningen