Ophoping van vocht (= oedeem) in de longen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Kortademigheid bij liggen (= othopnoe), permanent (= dyspnoe) of 's nachts in de vorm van aanvallen (= paroxysmale nachtelijke dyspnoe), zwaar gevoel op de borst, fluitende ademhaling (= wheezing, asthma cardiale).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Hartfalen, longkanker, bijwerking van sommige medicijnen

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- behandeling van de onderliggende oorzaak

Terug naar long-aandoeningen