De twee longen vormen samen ons ademhalingsorgaan, gelegen in de borstkast, dat door middel van inademen en uitademen zorgt voor de zuurstof-voorziening van het lichaam. De longen bestaan uit 5 lobben, waarvan er drie in de rechter en twee in de linker helft van de borstkast liggen. De lucht bereikt wordt via de mond, strottehoofd, luchtpijp, grotere en kleinere luchtpijp-vertakkingen de longblaasjes. In de longblaasjes wordt zuurstof uit de ingeademede lucht in het bloed opgenomen en koolzuur vanuit het bloed afgegeven aan de uitademingslucht.

Longinhoud
Het begrip \"longinhoud\" wordt gebruikt om de inhoud van je longen in liters aan te geven. Je longinhoud hangt af van de conditie van het longweefsel en de luchtwegen en van de omvang van de borstkas. Ook leeftijd, lengte, geslacht, gewicht, en dergelijk spelen een rol. Rokers hebben een kleinere longinhoud dan niet-rokers. Dit komt omdat rook teer bevat dat zich nestelt op en tussen de trilhaartjes in de luchtwegen.

Longconditie
Met het begrip \"Longconditie\" wordt de algemene conditie van je longen aangegeven: wat is je longinhoud, je uithoudingsvermogen, de vervuiling van je longen door bijvoorbeeld roken of luchtverontreiniging, de ouderdom.