Tegengif (= antidotum): Dimercaprol Injecties (zie hieronder)

zie ook:
- vergiftigingen (= intoxicaties)
- tegengiften (= anti-dota)