Abnormale verwijding van een lymfevat.

Terug naar lymfe-aandoeningen